DIY เครื่องผลิตสปริง ทำยังไง มาดูๆ

สปริง (spring) อุปกรณ์ง่ายๆ แต่รู้หรือไม่ว่าสร้างอย่างไร ลองมาดูโปรเจ็คนี้ แล้วจะร้องอ่อ มันทำแบบนี้เอง

Link https://www.hackster.io/jiripraus/spring-making-wire-bending-machine-949ea9

Leave a Reply