Arduino Project เครื่องจับเวลาเข้าเส้นชัย ด้วย Laser Gate

สำหรับโปรเจ็คนี้เป็นเครื่องจับเวลาเข้าเส้นชัย สามารถนำไปใช้ในการแข่งขันกีฬาได้ โดยสามารถให้เสียงสัญญาณออกตัว จับเวลา และ เมื่อผ่านเส้นชัยที่ติดตั้ง Laser Gate ไว้ เครื่องก็จะคำนวนเวลาทั้งหมดให้ ก็ถือว่าเป็นโปรเจ็คน่าสนใจ ตัวโปรเจ็คก็ไม่ยากไม่ง่ายเกินไป สามารถเอาไปทำเป็นโปรเจ็คนักเรียน นักศึกษาได้สบายๆ มีรายละเอียดวิธีการทำครบ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่…