DIY of Things

Our services

เครื่องพิมพ์สามมิติ,3D Printer

บริการพิมพ์งานสามมิติ 3D Printer เน้นคุณภาพ ในราคาที่คุ้มค่า รวมถึงยังรับออกแบบ,ขึ้นแบบงาน 3D สำหรับพิมพ์กับเครื่องพิมพ์สามมิติ และ เรายังมีเครื่องจำหน่าย พร้อมทั้งบริการซ่อมให้บริการอีกด้วย

Traning

เรายังมีคอร์สสอนต่างๆที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี่ เช่น คอร์สการใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติ&การสร้างแแบบ 3D ด้วย Fusion360,คอร์สสอนการสร้างระบบ IOT ด้วย ESP32+Blynk ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ

จำหน่าย

ชุดคิดระบบ IOT ต่างๆ เช่น ชุดนาฬิกาออนไลย์, ระบบแจ้งเตื่อนไฟฟ้าดับ, ระบบตรวจสอบอุณหภูมิ 24 ชัวโมง,ระบบควบคุมการปิดเปิดจากมือถือ และเรายังมีของขวัญพิเศษที่ให้คุณได้สามารถ เพิ่มคำ หรือ ปรับแต่งได้บางส่วน เพื่อเป็นของขวัญที่มีชิ้นเดียวในโลกได้อีกด้วย

About us

DIY of Things คือกลุ่มคนที่อยากจะสนับสนุนให้เกิด Innovation ใหม่ๆ โดยรวบรวมไอเดียจากทั่วทุกมุมโลกมาแบ่งปันกัน รวมถึงยังมีบริการ พิมพ์สามมิติ ออกแบบโปรเจ็ค ชุด Kit การเรียนการสอน และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวของจำหน่ายอีกด้วย โดยเราเน้นงานด้าน Electronic,เขียนโปรแกรม,ออกแบบ,DIY,Maker

                                                                         DIY of Things