โรบอทรถถังจาก 3D Printer ใช้ Uno+Ultrasonic Sensor+Servo SG90

วันนี้เอาโปรเจ็ครถถังอีกแบบมาให้ชมกัน ตัวนี้ชิ้นส่วนพิมพ์จาก 3D Printer เช่นเดิม โดยอุปกรณ์ที่ใช้มีดังนี้

  • ชิ้นส่วนจาก 3D Printer
  • Arduino Uno
  • Ultrasonic Sensor
  • SG90 Servo โมให้หมุนได้รอบ
  • น๊อต สกูร ลวด

Link รายละเอียด https://github.com/masneyb/arduino-tank

Leave a Reply