Arduino Project – RGB Color Picker บอกสีได้ขนาดพกพา

Arduino Project วันนี้เป็นเครื่องบอกค่าสีแบบ RGB ด้วย Sensor TCS34725 โดยโปรเจคนี้ ออกแบบให้สามารถใช้งานง่าย พกพาสะดวก ไม่ต้องนำชิ้นงานมาตรวจสอบสีที่ LAB ให้ยุ่งยาก ออกแบบโดยใช้ Arduino Pro…