Arduino Project – RGB Color Picker บอกสีได้ขนาดพกพา

Arduino Project วันนี้เป็นเครื่องบอกค่าสีแบบ RGB ด้วย Sensor TCS34725 โดยโปรเจคนี้ ออกแบบให้สามารถใช้งานง่าย พกพาสะดวก ไม่ต้องนำชิ้นงานมาตรวจสอบสีที่ LAB ให้ยุ่งยาก ออกแบบโดยใช้ Arduino Pro…

มาลองสร้าง Drone ด้วย micro:bit กัน – Air:bit KICKSTARTER

สวัสดีครับ วันนี้นำโปรเจ็คใน Kickstarter มาให้ชมกัน โดยเป็นชุด Kit สร้าง “DRONE” ชื่อว่า Air:bit สำหรับใช้กับ micro:bit* develop board เหมาะที่ใช้สำหรับหัดเขียนโปรแกรม หัดสร้างโดรนแบบง่ายๆ…

Arduino Project สร้างหน้าจอแสดงผลด้วยแม่เหล็กเหลว ferrofluid

โปรเจ็คเจ๋งๆ ที่เห็นตอนแรกก็สงสัยว่าทำงานอย่างไร? ถึงสามารถควบคุมแม่เหล็กเหลว ให้ไหลไปมาบนหน้าจอ แสดงผลตัวเลขออกมาได้ โดยโปรเจ็คนี้จะใช้แม่เหล็กไฟฟ้า ในการควบคุมแม่เหล็กเหลว(ferrofluid) โดยวางแม่เหล็กไฟฟ้าไว้เป็น Grid คล้าย LED 8×8 Dot Matric จากนั้นใช้การปิดเปิดแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ละตัว เพื่อบังคับให้เจ้าแม่เหล็กเหลว…