Arduino Project – Air Bubble Clock นาฬิกาที่แสดงผลด้วยฟองอากาศ By ESP8266

วันนี้ขอนำเสนอโปรเจคสร้างนาฬิกาด้วยฟองอากาศกัน สำหรับการทำงานของเจ้านาฬิกาตัวนี้จะใช้ฟองอากาศที่สร้างจากการ เปิด ปิด Solenoid Valve และ ปล่อยอากาศให้ลอยตัวขึ้นไป ที่ละชุดๆ โดยควบคุมด้วย ESP8266 หรือ Nodemcu ให้ปิดเปิดเป็นจังหวะ ทำให้มีการแสดงผลคล้ายๆตัวอักษร 7…