Arduino Project สร้างหน้าจอแสดงผลด้วยแม่เหล็กเหลว ferrofluid

โปรเจ็คเจ๋งๆ ที่เห็นตอนแรกก็สงสัยว่าทำงานอย่างไร? ถึงสามารถควบคุมแม่เหล็กเหลว ให้ไหลไปมาบนหน้าจอ แสดงผลตัวเลขออกมาได้ โดยโปรเจ็คนี้จะใช้แม่เหล็กไฟฟ้า ในการควบคุมแม่เหล็กเหลว(ferrofluid) โดยวางแม่เหล็กไฟฟ้าไว้เป็น Grid คล้าย LED 8×8 Dot Matric จากนั้นใช้การปิดเปิดแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ละตัว เพื่อบังคับให้เจ้าแม่เหล็กเหลว…