Project Q1Bird สร้างนกน้อยด้วย Micro:bit และ 3D Printer

โปรเจควันนี้เหมาะกับใครที่มี Micro:bit อยู่แล้ว แล้วอยากแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์น่ารักๆสักตัว มาลองชมโปรเจคนี้เลย Q1 Bird ซึ้งเป็นโปรเจคที่สร้างหุ่นยนต์นกน่ารักๆ โดยมีหัวใจหลักเป็น Micro:bit นั้นเอง สามารถขยับปีกได้ แสดงอารมณ์ผ่าน LED Metric บนตัว…

Micro:bit กับเกมส์ทายตัวเลขที่ไม่ธรรมดา

DIY of Things สวัสดีครับ วันนี้มาดูเกมส์ทายตัวเลขที่สร้างด้วย Micro Bit: กัน โดยที่บอกว่าไม่ธรรมดานั้น เพราะใช้การอ่านตัวเลขที่ทายเข้ามาด้วยโมดูล “Morpx MU Vision Sensor III” ทำให้เจ้า…

สร้างเครื่องเกมส์ “ยิงเป็ด” ด้วย ESP8266!! (ESP-12e)

สำหรับโปรเจคนี้นะครับ เป็นการสร้างเครื่องเกมส์พกพา ด้วย ESP-12e (ESP8266)!! ใช่แล้วไม่ผิดครับ ESP-12e ตัวเล็กๆนีแหละสามารถสร้างเกมส์ได้ โดยเกมส์ที่สร้างเป็นเกมส์ “ยิงเป็ด” แบบ 2D สามารถหันปืนซ้ายขวาขึ้นลง และ กดยิงได้ โดยมีการนับคะแนน…

สื่อการสอนเครื่องยนต์ 2 จังหวัด ด้วย 3D Printer และ Arduino

วันนี้เอาโมเดลการทำงานของเครื่องยนต์ 2 จังหวะมาให้ชมกัน โดยมีความสามารถแสดงขั้นตอนการทำงานของเครื่องยนต์ “ดูด” “อัด” “ระเบิด” “คาย” ด้วยหลอด LED ที่ติดตั้งไว้ แสดงให้เห็นภาพการทำงานให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เหมาะนำไปสอนเด็กๆ ที่ไม่ได้เรียนสายช่างยนต์ ที่มีโอกาศจับเครื่องยนต์จริงๆน้อยกว่า ให้เข้าใจการทำงานของเครื่องยนต์พื้นฐาน…

จำลองระบบ Smart Home/IOT ด้วยบอร์ด NodeMCU และ MicroPython

สวัสดีครับ วันนี้เอาตัวอย่างโปรเจ็ค Smart Home / IOT มาให้ชมกัน โดยระบบนี้จะจำลองบ้านขึ้นมา และ ทำการติด Sensor ต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูล/ควบคุมอุปกรณ์ในบ้าน และก็จะเก็บช้อมูลบางส่วนไปยัง Google Sheets…

ใจเต้นไหม!! วัดดูสิด้วย MAX30102 Sensor Heart rate,SPO2

สวัสดีครับ โปรเจ็ควันนี้เป็นเครื่องวัดการเต้นของหัวใจ(Heart Rate) และ ออกซิเจนในเลือก (SPO2) โดยใช้ Sensor MAX30102 และจะมีการเชื่อมต่อกับ MCU Arduino Uno ด้วย I2C Interface…

Arduino Project – RGB Color Picker บอกสีได้ขนาดพกพา

Arduino Project วันนี้เป็นเครื่องบอกค่าสีแบบ RGB ด้วย Sensor TCS34725 โดยโปรเจคนี้ ออกแบบให้สามารถใช้งานง่าย พกพาสะดวก ไม่ต้องนำชิ้นงานมาตรวจสอบสีที่ LAB ให้ยุ่งยาก ออกแบบโดยใช้ Arduino Pro…

มาลองสร้าง Drone ด้วย micro:bit กัน – Air:bit KICKSTARTER

สวัสดีครับ วันนี้นำโปรเจ็คใน Kickstarter มาให้ชมกัน โดยเป็นชุด Kit สร้าง “DRONE” ชื่อว่า Air:bit สำหรับใช้กับ micro:bit* develop board เหมาะที่ใช้สำหรับหัดเขียนโปรแกรม หัดสร้างโดรนแบบง่ายๆ…