แจกหนังสือ เริ่มต้น Raspberry Pi PICO อ่านฟรี!!

แจกหนังสือ เริ่มต้น Raspberry Pi PICO โดยเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ของ Raspberry PI เอง (เรียกว่าต้นตำหรับแล้วกัน) โดยเล่มนี้สอนตั้งแต่ไม่เป็น จนใช้เป็นเลย ติดข้อเดียวเป็นภาษาอังกฤษ พยายามอ่านกันเอานะ อิอิ ไปโหลดเลยที่

https://hackspace.raspberrypi.org/books/micropython-pico/pdf/download