โปรเจค Arduino เครื่องให้อาหารปลา อาหารนก ควบคุมผ่านมือถือ Blynk ESP8266 IOT Project

DIY of Things สวัสดีครับ วันนี้เอาโปรเจคมาสอนกันอีกแล้ว สำหรับวันนี้เป็นเครื่องให้อาหารปลา/อาหารนก ต่อยอดมาจากเครื่องให้อาหารสุนัขที่ทำมาก่อนหน้านี้ครับ เพราะมีเพื่อนๆน้องๆหลายคนสอบถามมา วันนี้ทำมาให้ดูกันแล้วนะ โดยตัวอุปกรณ์ในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ใช้เพียง MCU ESP8266 ซึ่งรุ่นที่เลือกใช้วันนี้เป็น Wemos D1 Mini สามารถเขียนโปรแกรมด้วย Arduino IDE ได้ ส่วนตัวควบคุมการให้อาหารก็ใช้เพียง Servo SG90 ส่วนโครงเครื่องออกแบบสามมิติ และ พิมพ์ด้วย 3D Printer เป็นการแสดงให้เห็นการนำเครื่องพิมพ์สามมิติ มาใช้สร้างสิ่งต่างๆตามต้องการ ไปลองรับชมกันดูครับ