จ่ายไฟให้ Arduino ด้วย Solar Cell

โปรเจควันนี้เหมาะกับใครก็ตาม ที่มองหาวิธีการจ่ายพลังงานให้กับ Arduino Project ของเรา เช่น โปรเจคเครื่องตรวจสภาพอากาศ โปรเจคเครื่องตรวจวัดระดับน้ำ ที่มีการเก็บข้อมูล เป็นระยะเวลานาน ปัญพาที่ต้องมาแก้กันก็คือเรื่องของ “พลังงาน” ที่จะจ่ายให้กับชุดโปรเจคจะจัดการอย่างไรให้พอเพียง? การใช้ Solar Cell ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมกัน

Arduino Solar Power

วิธีการทำงาน – สำหรับโปรเจคนี้จะใชั Solar Cell ขนาด 6v 500ma + วงจรชาร์ตแบต 18650 + แบต 18650 เป็นแบตสำรองไฟ และ สุดท้ายมีวงจรแปลงไฟ ให้ได้ output ตามต้องการไม่ว่าจะเป็น 3.3v 5v เหมือนตัวอย่างในรูป และ จ่ายไฟให้กับ Arduino/MCU ต่อไป

ใครที่สนใจศีกษาเพิ่มเติม สามารถตามไปดูรายละเอียดได้ที่ link ต้นทางได้เลย

https://create.arduino.cc/projecthub/iasonas-christoulakis/how-to-power-your-arduino-using-solar-panel-4d29d8?ref=platform&ref_id=424_trending___&offset=13