Q1 lite 3 Quadruped Robot หุ่นยนต์แมงมุม 4 ขา ประกอบง่าย สร้างถูก Arduino Project

โปรเจ็ควันนี้พบกับหุ่นยนต์แมงมุม 4 ขา Q1 lite 3 Quadruped Robot โดยเป็นหุ่นยนต์ เดิน 4 ขา แบบแมงมุม ใช้ Servo 8…

HackSpace ฉบับที่ 28 ประจำเดือนมีนาคมออกแล้วนะ!!

เช่นเคยกับนิตยสารดีๆ ที่แจกฟรี Hackspace Magazine ฉบับที่ 28 ประจำเดือนมีนาคม สำหรับฉบับนี้ก็จะมีเนื่อหาที่น่าใจหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น Electronic Build Better Circuit ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ MCU และ…