จำลองระบบ Smart Home/IOT ด้วยบอร์ด NodeMCU และ MicroPython

สวัสดีครับ วันนี้เอาตัวอย่างโปรเจ็ค Smart Home / IOT มาให้ชมกัน โดยระบบนี้จะจำลองบ้านขึ้นมา และ ทำการติด Sensor ต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูล/ควบคุมอุปกรณ์ในบ้าน และก็จะเก็บช้อมูลบางส่วนไปยัง Google Sheets

โดยโปรเจคนี้อุปกรณ์ดังนี้
– Nodemcu V3 + Adapter Shield
– หน้าจอ LCD 16×2 สำหรับแสดงผลข้อมูลภายในบ้าน
– BH1750 สำหรับวัดความสว่าง
– Ultrasonic Sensor สำหรับตรวจจับการเคลื่อนไหว
– DHT 22 สำหรับวัดอุณหภูมิ และ ความชื้น
– MQ2 สำหรับตรวจสอบควัน
– Relay สำปรับเปิดปิดอุปกรณ์
– หลอด LED 5mm สำหรับใช้แทนหลอดไฟ

ในส่วนของโปรแกรมก็จะใช้ภาษา MicroPython ในการเขียนโปรแกรม หรือ ใครสะดวกภาษาอื่น ก็ไม่ว่ากัน

และจากจำนวนอุปกรณ์ที่ต่อพ่วง ก็ถือว่าเป็นโปรเจคที่น่าสนใจ เพราะหากเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ได้ทั้งหมดแล้ว ก็ช่วยให้ได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรม และ การต่อวงจรที่หลากหลายมากที่เดียว

ใครสนใจสามารถตามไปดูรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่
https://www.hackster.io/alankrantas/simple-micropython-iot-smart-home-esp8266-d83f8e

วีดีโอตัวอย่าง