DIY เครื่องกวนสารเคมี Stirrer Magnetic ด้วย 3D Printer

เครื่องกวนสารเคมี Stirrer Magnetic เป็นอุปกรณ์ง่ายๆที่ช่วยลดเวลาในการทำงานลง โดยมีหน้าที่กวน/ปั่น น้ำ หรือ สารเคมี จำใช้สำหรับผสมสารเคมี หรือ ล้างสิ่งของก็ได้ โดยการทำงานก็จะมี Motor ที่ติดแม่เหล็กไว้ 2 ก้อน…