HackSpace magazine ฉบับที่ 26 ประจำเดือนมกราคม ออกแล้วนะ เล่มนี้จะเน้น 3D Printer เยอะหน่อย

สวัสดีครับ วันนี้เอานิตยสาร HackSpace มาแจกอีกเช่นเดิม เป็นฉบับที่ 26 ประจำเดือน มกราคม 2020 โดยเล่มนี้เนื้อหาหลักจะเป็นการจัดอันดับเกี่ยวกับการพิมพ์สามมิติ (3d printer) เช่น top10เครื่องพิมพ์สามมิติ โปรแกรมออกแบบสามมิติ โปรแกรมSlicer…