Arduino Project “Conveyor System” ระบบสายพายลำเลียงจำลอง

โปรเจควันนี้เป็นการจำลองระบบสายพานลำเลียงที่ใช้ในโรงงานให้มีขนาดตั้งโต๊ะ เหมาะนำมาเรียนรู้การทำงาน การเขียนโปรแกรมควบคุม และโปรเจคนี้จะต่อยอดกับโปรเจค Delta Robot Arm ก่อนหน้านี้ โดยโปรเจคตัวอย่าง จะทำการจำลองวัตถุเดินทางมาตามสายพาน จากนั้นเมื่อผ่าน sensor ตรวจจับวัตถุ สายพานจะหยุด และ ทำการประมวลผล…