DIY Solar Bottle Lamp โคมไฟโซล่าเซลล์+โคมขวดน้ำ

โคมไฟโซล่าเซลล์+โคมขวดน้ำ โปรเจ็คนี้เป็นโคมไฟให้แสงสว่าง พลังงานจากแบต ชาร์จไฟจากโซล่าเซลล์ และ ใช้ขวดน้ำใส่ เป็นโคมกระจายแสง

น่าจะเหมาะกับเวลาเดินทางไปที่ไกลๆ ไฟเข้าไม่ถึง เช่นไปเที่ยวป่า เที่ยวเขา สามารถให้แสงสว่างได้ทั้งคืน

https://www.instructables.com/DIY-Solar-Bottle-Lamp/