GreenGrowBox Nicole – ชุดไฟปลูกพืชขนาด 4 ต้นจาก 3D Printer

GreenGrowBox Nicole – ชุดไฟปลูกพืชขนาด 4 ต้นจาก 3D Printer

สำหรับโปรเจคนี้จะเป็นชุดไฟปลูกพืชขนาด 4 หลุม ใช้ SONOFF เป็นอุปกรณ์เปิดปิดไฟตามเวลา
เราสามารถนำชุดนี้เป็นฐานในการทำโปรเจค Arduino/IOT เช่นให้มีระบบตรวจสอบน้ำคงเหลือ ติดตั้งตัววัดอุณหภูมิ
ติดตั้งไฟที่สามารถปรับสีให้พืชได้ตามต้องการ เป็นต้น

โหลดที่นี้ https://www.prusaprinters.org/prints/64387-greengrowbox-nicole