Time Twister 5 นาฬิกาแปลกๆไม่เหมือนใคร?

สำหรับเจ้านาฬิกาตัวนี้ชื่อว่า Time Twister 5 โดยมีการบอกเวลา โดยการหมุนบล๊อคสามเหลียม 5 ชั้น ให้ออกมาเป็นเลขในแต่ละหลัก ลักษณะเหมือนกับจอ LED Matrix ก็ถือว่าเป็นนาฬิกาแปลกๆไม่เหมือนใคร ใครอยากทำตามก็ไปตาม link ได้เลย

https://tiltedtwister.com/timetwister5.html