ด้าม Art Knife ด้วย เครื่องพิมพ์สามมิติ – 3D Printer

Art Knife อุปกรณ์ที่สายโมเดลต้องมี ปกติซื้อมาก็จะมีด้าม 1 อัน และ ใบหลายๆแบบ

ทำให้เวลาใช้งานอาจจะไม่สะดวกต้องเปลียนไปมา

แต่ถ้าที่บ้าน หรือ เพื่อนมี 3D Printer จะเสกกี่ด้ามก็จัดไป ให้ครบตามประเภทใบไปเลย

โหลดที่นี้ https://www.thingiverse.com/thing:1950051