เคส Raspberry Pi Zero 2W – 3D Printer

เคสบอร์ด Raspberry Pi Zero 2W ตัวนี้มาแบบเรียบง่าย บางๆ ป้อมกันมือไปโดนบอร์ดโดยไม่ตั้งใจ

https://www.prusaprinters.org/prints/105319-aerated-pi-zeropi-zero-2-case