สร้าง Linear Actuator ด้วย DVD Rom เก่า+3D Printer

Idea ในการทำ Linear Actuator จาก DVD Rom เก่า + 3D Printer ก็จะได้ “แกนขับ” มาใช้งาน เอาไปประกอบโปรเจคกันได้

โหดลที่นี้ https://www.thingiverse.com/thing:5154778