ประแจก๊อกแก๊ก/ด้ามฟรี ขนาด 1/4″ จาก 3D Printer

ประแจก๊อกแก๊ก/ด้ามฟรี หรือ ฝรังเรียก “Ratchet Wrench” อุปกรณ์งานช่าง ที่อำนวยความสะดวกในการทำงาน
ช่วยให้ทำงานได้เร็วมากขึ้นจากประแจปกติ สำหรับงานเบาๆ วันนี้สามารถใช้ 3d printer ในการพิมพ์ มาใช้งานกันได้

สนใจไปโหลดไฟล์ stl ได้ที่ https://www.prusaprinters.org/prints/88474-14-hex-bit-ratchet-wrench-tool-and-fidget-toy