Weather Clock นาฬิกาบอกสภาพอากาศ ???

นาฬิกาปกติจะบอกเวลา แต่นาฬิกาเรือนนี้จะบอกได้ท้ง “เวลา” และ “สภาพอากาศ” ในช่วงเวลานั้นๆ หรือ ในอีก xx ชัวโมงข้างหน้า

โดยโปรเจคนี้ก็มาแก้ปัญหาที่เราจะต้องดูเวลา แล้ว หากอยากรู้สภาพอากาศก็ต้องเปิดดูจากที่อื่นๆอีก แต่ถ้าใช้เจ้านาฬิกาเรือนนนี้ ก็จะแสดงได้ทั้งเวลา และ อากาศ ดูปุบ รู้ปับ กันเลย

https://hackspace.raspberrypi.org/articles/elis-weatherclock

weather clock