หามาให้ดู 3D Printer วิ่ง 1000mm/s จะไวขนาดไหน??? งานจะรอดหรือไม่??? มาดูๆ