Drone Nano Long Range #2 – บินโชว์

Drone Nano Long Range ครั้งก่อนเอาไฟล์ 3D มาแจก ครั้งนี้เอาคลิปบินจริงมาให้ดูกัน
ใครสนแบบตามไปดูที่ https://www.thingiverse.com/thing:4769576