Big Project – เครนถ่ายภาพ/วีดีโอ Pan/tilt/zoom อัตโนมัติ

ต้องเรียกว่า Big Project กันเลย กับเครนถ่ายภาพ/วีดีโอ DIY ตัวนี้ โครงสร้างส่วนใหญ่สร้างจากเครื่องพิมพ์สามมิติ สามารถกำหนดการเคลื่อนไหวของเครนกล้องไว้ล่วงหน้า ทำให้เราสามารถสร้างมุมการถ่ายวีดีโอใหม่ๆแปลกๆไม่เหมือนใครได้

ตัวโปรเจคจากที่ดูอยู่ระหว่างพัฒนา ภาพที่ได้ยังไม่ค่อยดีนัก แต่ก็ได้เห็นมุมการถ่ายวีดีเทห์ๆที่ไม่ค่อยได้กัน และ เป็นตัวอย่างการสร้างต้นแบบด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ หรือ 3D Printer สามารถมาช่วยให้เราสร้างไอเดียของเราให้เป็นจริงได้