Arduino Project “Conveyor System” ระบบสายพายลำเลียงจำลอง

โปรเจควันนี้เป็นการจำลองระบบสายพานลำเลียงที่ใช้ในโรงงานให้มีขนาดตั้งโต๊ะ เหมาะนำมาเรียนรู้การทำงาน การเขียนโปรแกรมควบคุม และโปรเจคนี้จะต่อยอดกับโปรเจค Delta Robot Arm ก่อนหน้านี้

โดยโปรเจคตัวอย่าง จะทำการจำลองวัตถุเดินทางมาตามสายพาน จากนั้นเมื่อผ่าน sensor ตรวจจับวัตถุ สายพานจะหยุด และ ทำการประมวลผล จากนั้นตัว Delta Robot Arm จะจับชิ้นงานคัดแยกไปตามที่ตั้งค่าไว้

สามารถนำไปเขียนโปรแกรมต่อยอดได้ เช่นให้โรบอทจับชิ้นงานโดยไม่จำเป็นต้องหยุดสายพาน เปลียนการจับชิ้นงานจากแม่เหล็กเป็นกริปเปอ หรือ ใส่กล่อง เพื่อคัดแยกสีตามที่ต้องการก็ยังได้

ถือว่าเป็นโปรเจคเริ่มต้นที่ดี ที่จะต่อยอดไปได้อีกหลายๆโปรเจค หากสนใจเพิ่มเติมตามไปดูที่มาได้ที่ https://hackaday.io/project/170895-conveyor-system-for-delta-robot-one

DIYofThings