ชุด Pan Tilt (ซ้ายขวา ก้มเงย) ด้วย Servo สำหรับใช้กับ Arduino/IOT Project

ชุด Pan Tilt ซ้ายขวา/ก้มเงย สำหรับใช้ประกอบโปรเจคโดยใช้ Servo 2 ตัวคือ GWS S125-1T (25 tooth) กับ 9g servo สามารถนำไปประกอบโปรเจคที่ต้องการให้ หัน ซ้าย ขวา ก้ม เงย ได้ เช่น โปรเจคชี้เป้าด้วย Laser, โปรเจค Solar Tracker, โปรเจคเกี่ยวกับกล้อง โดยโมดูลสามาใช้ร่วมกัน MCU ทั่วไปได้เลยเช่น Arduino EPS8266 ESP32 Raspberry Pi สนใจก็ไป Download แบบได้ที่…

DOWNLOAD

DIY of Things, 3D Printer บริการพิมพ์สามมิติ พิมพ์ต้นแบบ พิมพ์โมเดล