Spidrack หุ่นยนต์เดินเหมือนปู (ซ้ายขวา) ใช้ Servo ตัวเดียว!!

Spidrack หุ่นยนต์เดินเหมือนปู (ซ้ายขวา) ใช้ Servo ตัวเดียว!!โดยใช้ Servo เพียง 1 ตัวเท่านั้น ตัวโครงพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติได้ น่าเอาไว้สอนเด็กๆ เรื่องกลไก ใช้อุปกรณ์เพียงชิ้นงานพิมพ์สามมิติ และ Servo 1 ตัว สามารถควบคุมได้ด้วย Arduino,ESP8266,ESP32 หรือ Board อะไรก็ได้

สนใจไปโหลดแบบได้ที่ https://www.thingiverse.com/thing:103765