ใจเต้นไหม!! วัดดูสิด้วย MAX30102 Sensor Heart rate,SPO2

สวัสดีครับ โปรเจ็ควันนี้เป็นเครื่องวัดการเต้นของหัวใจ(Heart Rate) และ ออกซิเจนในเลือก (SPO2) โดยใช้ Sensor MAX30102 และจะมีการเชื่อมต่อกับ MCU Arduino Uno ด้วย I2C Interface โดยเมื่อวัดค่าได้ ก็จะแสดงผลออกมายัง 2 อุปกรณ์ด้วยกัน นั้นคือจอภาพ OLED และ เสียงผ่าน Buzzer

ใครสนใจอยากเอาไปทำโปรเจ็คก็สามารถตามไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://create.arduino.cc/projecthub/SurtrTech/measure-heart-rate-and-spo2-with-max30102-c2b4d8?ref=platform&ref_id=424_popular___&offset=2

วีดีโอการต่ออุปกรณ์และการเขียนโปรแกรมดูได้ที่ท้ายข่าว

#DIY of Things