SMARS Robot!! หุ่นยนต์เรียนรู้ ที่ทุกคนเข้าถึงได้ 1 ตัวได้ทั้งหัดสร้างโรบอท หัดเขียนโปรแกรม หัดต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์

สวัสดีครับ วันนี้มาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกับชุดหุ่นยนต์สำหรับเรียนรู้การสร้างโรบอท เขียนโปรแกรม และ อิเล็กทรอนิกส์ไปพร้อมๆกัน สามารถสร้างได้เอง โดยโครงหุ่นยนต์พิมพ์จาก 3D Printer (เครื่องพิมพ์สามมิติ) ชุดควบคุมเป็น Arduino โปรแกรมเขียนด้วย arduino หรือ ภาษาแบบ…